Thursday, March 14, 2019

MOD APK FREE FIRE OB13 1.27.3 V9 - MEGA MOD, ULOCK DEVICE, HIGH DAMAGE, HIGH DEF, NO HACK, NO ROOT...Thông tin: MOD APK FREE FIRE OB13 1.27.3 V9 - MEGA MOD, ULOCK DEVICE, HIGH DAMAGE, HIGH DEF, NO HACK, NO ROOT...

Dung lượng: 62Mb Và 69Mb

Chức năng:

- UPDATE 2 APK MOD V9

+ APK MOD V9 UNLOCK DEVICE - CẢ MOD VÀ MỞ KHÓA THIẾT BỊ  ANDROID THẤP.

+ APK MOD V9 NO UNLOCK DEVECE - CHỈ MOD KHÔNG MỞ KHÓA THIẾT BỊ

- TĂNG TỶ LỆ HEASHOT 85% - HEASHOT 85%.

- CHẠY NHANH 1.5X - FAST RUN 1.5X

- TĂNG SÁT THƯƠNG SÚNG 30% - HIGH DAMAGE 30%

- BẮN NHANH 1.5X - FIRE RATE 1.5X

- THAY ĐẠN NHANH 1.5X - FAST RELOAD 1.5X

- GIẢM GIẬT 99% - NO RECOIL 99%.

- TĂNG ĐIỂM RANK 30% - UP SCORE RANK 30%.

- TĂNG GIÁP CƠ BẢN 35% - HIGH ARMOR 35%.

- TĂNG DÍ TÂM - AIMBOT.

- TĂNG ĐỘ NHẬY CỦA TÂM - SENSITIVITY AIM.

- PHẠM VI BẮN XA - NO SCOPE ACCURCY.

- TẦM BẮN XA - HIGH SCOPE.

- GIẢM CỎ - LESS GRASS.

- GIẢM SƯƠNG MÙ - LESS FOG.

- GIẢM SÁT THƯƠNG BO - LOW DANGER.

- KHÔNG CẦN ROOT - NO ROOT.

- FIX LAG.

- KHÔNG KHÓA NICK - ANTINBAND.

Link tải game:


APK MOD V9 UNLOCK DEVICE: http://123link.vip/S8KGDD0APK MOD V9 NO UNLOCK DEVICE: http://123link.vip/4ZMvd


OBB: https://linkvina.top/HXasFCP


Hướng dẫn cài đặt:

- Gỡ bản FF đang dùng trên máy

- Tải Apk về và cài đặt.

- Tải Obb về giải nén bên trong có thư mục "com.dts.freefireth". Coppy thư mục đó và để vào đường dẫn "Bộ nhớ máy/Android/obb/"

- Vào game.

Previous Post
Next Post

post written by:

0 nhận xét: