Monday, March 25, 2019

MOD APK FREE FIRE OB14 1.29.1 V4 - FIX DAMAGE ẢO, TĂNG TỶ LỆ CHÍ MẠNG, GIẢM GIẬT, TĂNG GIÁP CƠ BẢN...Thông tin: MOD APK FREE FIRE OB14 1.29.1 V4 - FIX DAMAGE ẢO, TĂNG TỶ LỆ CHÍ MẠNG, GIẢM GIẬT, TĂNG GIÁP CƠ BẢN...


Dung lượng: 65Mb Và 66Mb

Chức năng:

- UPDATE 2 APK  FIRE OB14 MOD V4

+ APK FREE FIRE OB14 1.29.1  MOD V4 UNLOCK DEVICE - CẢ MOD VÀ MỞ KHÓA THIẾT BỊ  BỊ KHÓA

+ APK FREE FIRE OB14 1.29.1 MOD V4 NO UNLOCK DEVECE - CHỈ MOD KHÔNG MỞ KHÓA THIẾT BỊ

- TĂNG SÁT THƯƠNG SÚNG 25% - HIGH DAMAGE 25%.

- LOẠI BỎ DAMAGE ẢO - FIX DAMAGE.

- TĂNG CHÍ MẠNG 30% - CRITICAL DAMAGE 30%.

- TĂNG SÁT THƯƠNG XE - HIGDAMAGE CAR.

- TĂNG GIÁP CƠ BẢN 35% - HIGH ARMOR 35%.

- TĂNG TỶ LỆ HEASHOT 75% - HEASHOT 75%.

- GIẢM GIẬT 90% - NO RECOIL 90%.

- TĂNG ĐIỂM RANK 25% - UP SCORE RANK 25% .

- TĂNG DÍ TÂM - AIMBOT.

- TĂNG ĐỘ NHẬY CỦA TÂM - SENSITIVITY AIM.

- PHẠM VI BẮN XA - NO SCOPE ACCURCY.

- TẦM BẮN XA - HIGH SCOPE.

- GIẢM CỎ - LESS GRASS.

- GIẢM SƯƠNG MÙ - LESS FOG.

- GIẢM SÁT THƯƠNG BO - LOW DANGER.

- BẮN NHANH 1.5X - FIRE RATE 1.5X

- CHẠY NHANH 1.5X - FAST RUN 1.5X

- THAY ĐẠN NHANH 1.5X - FAST RELOAD 1.5X

- KHÔNG CẦN ROOT - NO ROOT.

- FIX LAG.

- KHÔNG KHÓA NICK - ANTINBAND.

Link tải game:- APK FREE FIRE OB14 MOD V4 NO UNLOCK DEVICE: http://123link.vip/klUw9s


- APK FREE FIRE OB14 MOD V4 UNLOCK DEVICE:  https://123link.co/IhfoJ


- OBB FREE FIRE OB14https://123link.co/J3uRRqAH

Hướng dẫn cài đặt:

- Gỡ bản FF đang dùng trên máy

- Tải Apk về và cài đặt.

- Tải Obb về giải nén bên trong có thư mục "com.dts.freefireth". Coppy thư mục đó và để vào đường dẫn "Bộ nhớ máy/Android/obb/"

- Vào game.

Previous Post
Next Post

post written by:

0 nhận xét: