Saturday, March 30, 2019

MOD APK FREE FIRE OB14 1.29.2 V6 - UPDATE TĂNG DAMAGE, GIẢM GIẬT, TĂNG GIÁP, CHẠY NHANH, BẮN NHANH...Thông tin: MOD APK FREE FIRE OB14 1.29.2 V6 - UPDATE TĂNG DAMAGE, GIẢM GIẬT, TĂNG GIÁP, CHẠY NHANH, BẮN NHANH...

Dung lượng: 68Mb Và 65Mb

Chức năng:

- UPDATE 2 APK  FIRE OB14 MOD V6

+ APK FREE FIRE OB14 1.29.1  MOD V6 UNLOCK DEVICE - CẢ MOD VÀ MỞ KHÓA THIẾT BỊ  BỊ KHÓA

+ APK FREE FIRE OB14 1.29.1 MOD V6 NO UNLOCK DEVECE - CHỈ MOD KHÔNG MỞ KHÓA THIẾT BỊ

- TĂNG GHIM TÂM - AIM LOCK.

- TĂNG DÍ TÂM - AIM BOT.

- PHẠM VI BẮN XA - NO SCOPE ACCURCY.

- GIẢM GIẬT 95% - NO RECOIL 95%.

- TĂNG SÁT THƯƠNG SÚNG 28% - HIGH DAMAGE 28%.

- LOẠI BỎ DAMAGE ẢO - FIX DAMAGE.

- TĂNG CHÍ MẠNG 35% - CRITICAL DAMAGE 35%.

- TĂNG TỶ LỆ HEASHOT 75% - HEASHOT 75%.

- TĂNG SÁT THƯƠNG XE - HIGDAMAGE CAR.

- TĂNG GIÁP CƠ BẢN 40% - HIGH ARMOR 40%.

- TĂNG ĐIỂM RANK 25% - UP SCORE RANK 25% .

- BẮN NHANH 1.6X - FIRE RATE 1.6X

- CHẠY NHANH 1.6X - FAST RUN 1.6X

- THAY ĐẠN NHANH 1.6X - FAST RELOAD 1.6X

- TĂNG ĐỘ NHẬY CỦA TÂM - SENSITIVITY AIM.

- TẦM BẮN XA - HIGH SCOPE.

- GIẢM CỎ - LESS GRASS.

- GIẢM SƯƠNG MÙ - LESS FOG.

- GIẢM SÁT THƯƠNG BO - LOW DANGER.

- KHÔNG CẦN ROOT - NO ROOT.

- FIX LAG.

- KHÔNG KHÓA NICK - ANTINBAND.

Link tải game:- APK FREE FIRE OB14 MOD V6: https://123link.co/MJc3Zw


- APK FREE FIRE OB14 MOD V6 UNLOCK DEVICE: https://123link.co/HUJpgKjt


- OBB FREE FIRE OB14https://123link.co/yTMV1ZG

Hướng dẫn cài đặt:

- Gỡ bản FF đang dùng trên máy

- Tải Apk về và cài đặt.

- Tải Obb về giải nén bên trong có thư mục "com.dts.freefireth". Coppy thư mục đó và để vào đường dẫn "Bộ nhớ máy/Android/obb/"


- Vào game.

Previous Post
Next Post

post written by:

0 nhận xét: