Tuesday, April 23, 2019

CÁCH FIX LAG LIÊN QUÂN MOBILE MÙA 10 VỚI MAP XI MĂNG SIÊU NHẸ, ỔN ĐỊNH FPS, COMBAT MƯỢT


Thông tin: CÁCH FIX LAG LIÊN QUÂN MOBILE MÙA 10 VỚI MAP XI MĂNG SIÊU NHẸ, ỔN ĐỊNH FPS, COMBAT MƯỢT
Dung lượng: 22Mb

Chức năng:

- FIX LAG LIÊN QUÂN MOBILE 1.28.2 - MÙA 10 V9.

- XÓA HÌNH ẢNH VIDEO ĐĂNG NHẬP.

MAP XI MĂNG SIÊU NHẸ, SIÊU FIX LAG.

- XÓA HÌNH ẢNH, HIỆU ỨNG SẢNH, HÌNH ẢNH NỀN TƯỚNG.

- XÓA 1 SỐ HIỆU ỨNG TRONG TRÂN KHÔNG CẦN THIẾT.

- PIC TƯỚNG SIÊU NHANH.

- VÀO TRẬN CỰC NHANH.

- GIÚP COMBAT VÀO TRẬN NHANH.

- ỔN ĐỊNH FPS.

Link tải:

- FIX LAG LIÊN QUÂN MÙA 10 V9: https://www.123link.biz/GBOpuZD

Hướng dẫn cài đặt:

- NHƯ VIDEO.Previous Post
Next Post

post written by:

0 nhận xét: