Tuesday, April 23, 2019

COMBO APK FREE FIRE 1.30.1 LITE VÀ 3 PHIÊN BẢN FIX LAG DÀNH CHO MÁY TRUNG BÌNH, YẾU VÀ CỰC YẾUThông tin: COMBO APK FREE FIRE 1.30.1 LITE VÀ 3 PHIÊN BẢN FIX LAG DÀNH CHO MÁY TRUNG BÌNH, YẾU VÀ CỰC YẾU

Dung lượng: 1MB

Chức năng:

- PHIÊN BẢN FIX LAG FREE FIRE OB14 1.30.1 22/4/2019.

- APK FREE FIRE 1.30.1 LITE 61MB

- 3 PHIÊN BẢN FIX LAG FREE FIRE.

PHIÊN BẢN V23: DÀNH CHO MÁY TẦM TRUNG

PHIÊN BẢN V24: DÀNH CHO MÁY YẾU.

PHIÊN BẢN V25: DÀNH CHO MÁY CỰC YẾU.


Link tải:

- File FLFFOB14 V23: https://www.123l.pw/nRWz9

- File FLFFOB14 V24: https://123link.dacsantraicaydalat.com/orTbOU

- File FLFFOB14 V25: https://123link.carpartsviet97.site/MTlzi

- File FPS OB14: https://123link.deamin.win/zekRX

- File APK Free Fire Lite: https://123link.doctinhot360.site/8OOPGp

Hướng dẫn cài đặt:

- Như video.


Previous Post
Next Post

post written by:

0 nhận xét: