Thursday, April 11, 2019

FIX LAG AOG ĐẤU TRƯỜNG VINH QUANG V2 - XÓA ÂM THANH GAME, MAP TRẮNG FIX LAG CỰC NGON.


Thông tin: FIX LAG AOG ĐẤU TRƯỜNG VINH QUANG V2 - XÓA ÂM THANH GAME, MAP TRẮNG FIX LAG CỰC NGON.
Dung lượng: 767Kb

Chức năng:

- MAP MÀU TRẮNG DUNG LƯỢNG 168KB.

- XÓA TẤT CẢ HIỆU ỨNG ÂM THANH.

- GIẢM TỐI ĐA LAG GIẬT.

- VÀO TRẬN NHANH.

- COMBAT MƯỢT.

Link tải:- File FLAOG V2: https://123link.carpartsviet31.site/trUJg


FIX LAG AOG ĐẤU TRƯỜNG VINH QUANG


 


HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT:

- NHƯ VIDEO.

Previous Post
Next Post

post written by:

0 nhận xét: