Friday, April 12, 2019

FIX LAG AOG ĐẤU TRƯỜNG VINH QUANG V3 - MAP TRẮNG HỒNG CỰC NGON, XÓA ÂM THANH GAMEThông tin: FIX LAG AOG ĐẤU TRƯỜNG VINH QUANG V3 - MAP TRẮNG HỒNG CỰC NGON, XÓA ÂM THANH GAME

Dung lượng: 768Kb

Chức năng:

- MAP  TRẮNG XEN HỒNG CỰC MƯỢT.

- XÓA TẤT CẢ HIỆU ỨNG ÂM THANH.

- GIẢM TỐI ĐA LAG GIẬT.

- VÀO TRẬN NHANH.

- COMBAT MƯỢT.

Link tải:- File FLAOG V3: https://123link.dacsantraicaydalat.com/vQ5Po1sN

FIX LAG AOG ĐẤU TRƯỜNG VINH QUANG V3


 


HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT:

- NHƯ VIDEO.

Previous Post
Next Post

post written by:

0 nhận xét: