Wednesday, April 17, 2019

FIX LAG AOG ĐẤU TRƯỜNG VINH QUANG V4 - MAP XI MĂNG TƯỜNG HỒNG, XÓA ÂM THANH GAMEThông tin: FIX LAG AOG ĐẤU TRƯỜNG VINH QUANG V4 - MAP XI MĂNG TƯỜNG HỒNG, XÓA ÂM THANH GAME

Dung lượng: 2Mb

Chức năng:

- MAP XI MĂNG TƯỜNG HỒNG 2MB.

- XÓA TẤT CẢ HIỆU ỨNG ÂM THANH.

- GIẢM TỐI ĐA LAG GIẬT.

- VÀO TRẬN NHANH.

- COMBAT MƯỢT.

Link tải:- File FLAOG V3: https://123link.ghego.site/ZYjwEK7R


FIX LAG AOG ĐẤU TRƯỜNG VINH QUANG V4


 


HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT:

- NHƯ VIDEO.

Previous Post
Next Post

post written by:

0 nhận xét: