Thursday, April 11, 2019

FIX LAG FREE FIRE OB14 1.30.0 V15 - FIX LAG CỰC NGON DÀNH CHO MÁY CỰC YẾU HẾT GIẬT HẾT LAG

Thông tin: FIX LAG FREE FIRE OB14 1.30.0 V15 - FIX LAG CỰC NGON DÀNH CHO MÁY CỰC YẾU HẾT GIẬT HẾT LAG
Dung lượng: 1.2Mb

Chức năng:

- PHIÊN BẢN FIX LAG FREE FIRE OB14 1.30.0 11/4/2019.

- XÓA HÌNH ẢNH QUẢNG CÁO TRONG GAME.

- XÓA HÌNH ẢNH LOAD TRẬN.

- XÓA BANNER TRONG TRẬN.

- XÓA ĐÁ.

- XÓA ĐỒ SHOP.

- XÓA ĐỒ GAME.

- MOD ITEM MẶC ĐỊNH.

- MOD NHÂN VẬT MẶC ĐỊNH.

- MOD QUẦN ÁO MẶC ĐỊNH.

- GIẢM 99% ĐỒ HỌA.

- TỐI ƯU ĐỒ HỌA.

- GIẢM NHẸ DATA MỚI.

- TÍCH HỢP SẴN FPS CAO ẨN, KHÔNG ĐỨNG HÌNH 100%.

KHÔNG LỖI MẤT HÌNH NHÂN VẬT.

- CHỈ LÀ FIX LAG NÊN KHÔNG KHÓA NICK.

Link tải:- File FLFFOB14 V15: https://123link.carpartsviet97.site/OhcbLq

- File FPS OB14 V5: https://123link.dieumoila.site/qGU2YoAM

- File FPS OB14 V6: https://123link.dieumoila.site/yJNcro


FIX LAG FREE FIRE OB14 V15


 
Previous Post
Next Post

post written by:

0 nhận xét: