Monday, April 15, 2019

FIX LAG FREE FIRE OB14 1.30.1 V17 - XÓA HÌNH ĐĂNG NHẬP, HÌNH GAME, XÓA ĐÁ, GIẢM ĐỒ HỌA, FPS CAO...
Thông tin: FIX LAG FREE FIRE OB14 1.30.1 V17 - XÓA HÌNH ĐĂNG NHẬP, HÌNH GAME, XÓA ĐÁ, GIẢM ĐỒ HỌA, FPS CAO...


Dung lượng: 2MB

Chức năng:

- PHIÊN BẢN FIX LAG FREE FIRE OB14 1.30.1 15/4/2019.

- UPDATE FPS V7 VÀ FPS V8.

- XÓA  HÌNH ĐĂNG NHẬP.

- XÓA HÌNH ẢNH QUẢNG CÁO TRONG GAME.

- XÓA HÌNH ẢNH LOAD TRẬN.

- XÓA BANNER TRONG TRẬN.

- XÓA ĐÁ.

- GIẢM 99% ĐỒ HỌA.

- TỐI ƯU ĐỒ HỌA.

- GIẢM NHẸ DATA MỚI.

- TÍCH HỢP SẴN FPS CAO ẨN, KHÔNG ĐỨNG HÌNH 100%.

KHÔNG LỖI MẤT HÌNH NHÂN VẬT.

- CHỈ LÀ FIX LAG NÊN KHÔNG KHÓA NICK.

Link tải:

- File FLFFOB14 V17: https://123link.dieumoila.site/5UJkctwH

- File FPS OB14 V7: https://123link.deamin.win/1pvra

- File FPS OB14 V8: https://www.123l.pro/SBN3Q


FIX LAG FREE FIRE 1.30.1 V17


 


Hướng dẫn cài đặt:

- Như video.
Previous Post
Next Post

post written by:

0 nhận xét: