Tuesday, April 16, 2019

FIX LAG FREE FIRE OB14 1.30.1 V18 - XÓA ĐỒ SHOP, ĐỒ GAME, NHÂN VẬT, QUẦN ÁO MẶC ĐỊNH, XÓA HÌNH ẢNH GAME.Thông tin: FIX LAG FREE FIRE OB14 1.30.1 V18 - XÓA ĐỒ SHOP, ĐỒ GAME, NHÂN VẬT, QUẦN ÁO MẶC ĐỊNH, XÓA HÌNH ẢNH GAME.


Dung lượng: 1.8MB

Chức năng:

- PHIÊN BẢN FIX LAG FREE FIRE OB14 1.30.1 16/4/2019.

- UPDATE FPS V7 VÀ FPS V8.

- NHÂN VẬT MẶC ĐỊNH.

- QUẦN ÁO MẶC ĐỊNH.

- XÓA ĐỒ SHOP.

- XÓA BALO, GIÁP, MŨ TRONG GAME.

- XÓA  HÌNH ĐĂNG NHẬP.

- XÓA HÌNH ẢNH QUẢNG CÁO TRONG GAME.

- XÓA HÌNH ẢNH LOAD TRẬN.

- XÓA BANNER TRONG TRẬN.

- XÓA ĐÁ.

- GIẢM 99% ĐỒ HỌA.

- TỐI ƯU ĐỒ HỌA.

- GIẢM NHẸ DATA MỚI.

- TÍCH HỢP SẴN FPS CAO ẨN, KHÔNG ĐỨNG HÌNH 100%.

KHÔNG LỖI MẤT HÌNH NHÂN VẬT.

- CHỈ LÀ FIX LAG NÊN KHÔNG KHÓA NICK.

Link tải:

- File FLFFOB14 V18: https://123link.carpartsviet97.site/Ttk7JVC

- File FPS OB14 V7: https://www.123l.pro/ry8VS659

- File FPS OB14 V8: https://123link.doctinhot360.site/IMRc

FIX LAG FREE FIRE 1.30.1 V18


 


Hướng dẫn cài đặt:

- Như video.
Previous Post
Next Post

post written by:

0 nhận xét: