Wednesday, April 24, 2019

FIX LAG FREE FIRE OB14 1.30.2 V26 - GIẢM NHẸ DATA MỚI PHÁT SINH, XÓA MỌI HÌNH ẢNH, GIẢM ĐỒ HỌA, XÓA ĐÁ..Thông tin: FIX LAG FREE FIRE OB14 1.30.2 V26 - GIẢM NHẸ DATA MỚI PHÁT SINH, XÓA MỌI HÌNH ẢNH, GIẢM ĐỒ HỌA, XÓA ĐÁ...

Dung lượng: 2MB

Chức năng:

- PHIÊN BẢN FIX LAG FREE FIRE OB14 1.30.2 24/4/2019.

- APK FREE FIRE 1.30.2 LITE 61MB

- XÓA HÌNH ẢNH ĐĂNG NHẬP.

- XÓA HÌNH ẢNH SẢNH CHỜ.

- XÓA HÌNH ẢNH TRONG TRẬN.

- XÓA ĐÁ.

- VÀ NHIỀU CHỨC NĂNG KHÁC.

- GIẢM DATA MỚI PHÁT SINH TRONG BẢN 1.30.2.

- FPS CAO ẨN.

- GIẢM ĐỒ HỌA.

- TỐI ƯU HÓA ĐỒ HỌA.

- KHÔNG GIẬT LAG ĐỨNG HÌNH.

- KHÔNG KHÓA NICK.Link tải:

- File FLFFOB14 V26: https://www.123l.pw/kG6w

- File FPS OB14: https://123link.deamin.win/zekRX

- File APK Free Fire 1.30.2 Lite: https://123link.doctinhot360.site/8OOPGp

Hướng dẫn cài đặt:

- Như video.


Previous Post
Next Post

post written by:

0 nhận xét: