Saturday, April 27, 2019

FIX LAG FREE FIRE OB14 1.30.2 V28 - BẢN FIX DÀNH CHO MÁY CỰC YẾU XÓA TẤT CẢ MỌI THỨ KHÔNG CẦN THIẾT.Thông tin: FIX LAG FREE FIRE OB14 1.30.2 V28 - BẢN FIX DÀNH CHO MÁY CỰC YẾU XÓA TẤT CẢ MỌI THỨ KHÔNG CẦN THIẾT.

Dung lượng: 4MB

Chức năng:

- PHIÊN BẢN FIX LAG FREE FIRE OB14 1.30.2 27/4/2019.

- APK FREE FIRE 1.30.2 LITE 61MB

- XÓA HÌNH ẢNH ĐĂNG NHẬP.

- XÓA HÌNH ẢNH SẢNH CHỜ.

- XÓA HÌNH ẢNH TRONG TRẬN.

- XÓA ĐỒ SHOP.

- XÓA ĐỒ GAME.

- XÓA ĐÁ.

- MOD ĐỒ MẶC ĐỊNH.

- MOD QUẦN ÁO MẶC ĐỊNH.

- MOD ITEM, ICON MẶC ĐỊNH.

- VÀ NHIỀU CHỨC NĂNG KHÁC.

- GIẢM DATA MỚI PHÁT SINH TRONG BẢN 1.30.2.

- FPS CAO ẨN.

- GIẢM ĐỒ HỌA.

- TỐI ƯU HÓA ĐỒ HỌA.

- KHÔNG GIẬT LAG ĐỨNG HÌNH.

- KHÔNG KHÓA NICK.

Link tải:

- File FLFFOB14 V28: https://www.123link.biz/hVg98Q

- File FPS OB14: https://www.123l.pro/rKCy

- File APK Free Fire 1.30.2 Lite: https://123link.doctinhot360.site/8OOPGp

Hướng dẫn cài đặt:

- Như video.

Previous Post
Next Post

post written by:

0 nhận xét: