Tuesday, April 30, 2019

FIX LAG FREE FIRE OB14 MỚI NHẤT - 2 PHIÊN BẢN FIX LAG HIỆU QUẢ DÀNH CHO MÁY YẾU VÀ TRUNG BÌNHThông tin: FIX LAG FREE FIRE OB14 MỚI NHẤT - 2 PHIÊN BẢN FIX LAG HIỆU QUẢ DÀNH CHO MÁY YẾU VÀ TRUNG BÌNH

Dung lượng: 5MB

Chức năng:

- 2 PHIÊN BẢN PHIÊN BẢN FIX LAG FREE FIRE OB14 1.30.2 30/4/2019.

- PHIÊN BẢN FLFFOB14V30: KHÔNG XÓA ĐỒ.

- PHIÊN BẢN FLFFOB14V31: XÓA ĐỒ SHOP, ĐỒ GAME, NHÂN VẬT, QUẦN ÁO MẶC ĐỊNH.

- XÓA HÌNH ẢNH ĐĂNG NHẬP.

- XÓA HÌNH ẢNH SẢNH CHỜ.

- XÓA HÌNH ẢNH TRONG TRẬN.

- XÓA ĐÁ.

- GIẢM DATA MỚI PHÁT SINH TRONG BẢN 1.30.2.

- FPS CAO ẨN.

- GIẢM ĐỒ HỌA.

- TỐI ƯU HÓA ĐỒ HỌA.

- KHÔNG GIẬT LAG ĐỨNG HÌNH.

- KHÔNG KHÓA NICK.

Link tải:

- File FLFFOB14 V30: https://123link.newsupdate123.com/dkAeC8

- File FLFFOB14 V31: https://123link.xnquangtrung.com/P9orxx

- File FPS OB14: https://123link.deamin.win/tVcSSo

- File APK Free Fire 1.30.2 Lite: https://123link.doctinhot360.site/8OOPGp

Hướng dẫn cài đặt:

- Như video.


Previous Post
Next Post

post written by:

0 nhận xét: