Wednesday, March 27, 2019

FIX LAG LIÊN QUÂN MOBILE 1.27.1.4 - FIX LAG MOD MAP AOG ĐẤU TRƯỜNG DANH VỌNG VÀO LIÊN QUÂN MOBILE.


Thông tin: FIX LAG LIÊN QUÂN MOBILE 1.27.1.4 - FIX LAG MOD MAP AOG ĐẤU TRƯỜNG DANH VỌNG VÀO LIÊN QUÂN MOBILE.
Dung lượng: 27Mb

Chức năng:

- FIX LAG LIÊN QUÂN MOBILE 1.27.1.4.

- XÓA HÌNH ẢNH, HIỆU ỨNG SẢNH, HÌNH ẢNH TƯỚNG...

- PIC TƯỚNG SIÊU NHANH.

- VÀO TRẬN CỰC NHANH.

- MAP AOG ĐẤU TRƯỜNG DANH VỌNG TỐI ƯU COMBAT

- GIÚP COMBAT VÀO TRẬN NHANH.

- ỔN ĐỊNH FPS.

Link tải https://123link.co/qlnGyRp

Hướng dẫn cài đặt:

- NHƯ VIDEO.

Previous Post
Next Post

post written by:

0 nhận xét: