Wednesday, April 3, 2019

FIX LAG LIÊN QUÂN MOBILE 1.27.1.4 - FIX LAG, MOD MAP SAO ĐÊM MÙA 10 CỰC ĐẸP CHO ANH EM.Thông tin: FIX LAG LIÊN QUÂN MOBILE 1.27.1.4 -FIX LAG, MOD MAP SAO ĐÊM MÙA 10 CỰC ĐẸP CHO ANH EM.
Dung lượng: 8Mb Và 31Mb

Chức năng:

- FIX LAG LIÊN QUÂN MOBILE 1.27.1.4.

- XÓA HÌNH ẢNH, HIỆU ỨNG SẢNH, HÌNH ẢNH TƯỚNG.

- PIC TƯỚNG SIÊU NHANH.

- VÀO TRẬN CỰC NHANH.

- MAP SAO ĐÊM CỰC ĐẸP VÀ GIẢM LAG.

- GIÚP COMBAT VÀO TRẬN NHANH.

- ỔN ĐỊNH FPS.

Link tải:

- FIX LAG + MOD MAP SAO ĐÊM: https://123link.carpartsviet31.site/cIGm0


- MOD MAP SAO ĐÊM: https://123link.carpartsviet31.site/U714S

Hướng dẫn cài đặt:

- NHƯ VIDEO.

Previous Post
Next Post

post written by:

0 nhận xét: