Friday, April 5, 2019

FIX LAG LIÊN QUÂN MOBILE 1.27.1.4 - FIX LAG VỚI MAP THỦY CUNG ĐẸP DỊU DÀNG CHO AE THÍCH NHẸ NHÀNG.Thông tin: FIX LAG LIÊN QUÂN MOBILE 1.27.1.4 - FIX LAG VỚI MAP THỦY CUNG ĐẸP DỊU DÀNG CHO AE THÍCH NHẸ NHÀNG.


Dung lượng: 8Mb Và 32Mb

Chức năng:

- FIX LAG LIÊN QUÂN MOBILE 1.27.1.4.

- MAP THỦY CUNG CỰC ĐẸP VÀ GIẢM LAG.

- XÓA HÌNH ẢNH, HIỆU ỨNG SẢNH, HÌNH ẢNH TƯỚNG.

- PIC TƯỚNG SIÊU NHANH.

- VÀO TRẬN CỰC NHANH.

- GIÚP COMBAT VÀO TRẬN NHANH.

- ỔN ĐỊNH FPS.

Link tải:
- FIX LAG + MOD MAP THỦY CUNG: https://123link.carpartsviet31.site/TefZ

- MOD MAP THỦY CUNG: https://123link.dacsantraicaydalat.com/bbcpAMz

Hướng dẫn cài đặt:

- NHƯ VIDEO.


Previous Post
Next Post

post written by:

0 nhận xét: