Thursday, April 4, 2019

FIX LAG LIÊN QUÂN MOBILE 1.27.1.4 - MAP LIÊN MINH HUYỀN THOẠI HUYẾT NGUYỆT ĐẸP, KẾT HỢP FIX LAG HOÀN HẢO.


Thông tin: FIX LAG LIÊN QUÂN MOBILE 1.27.1.4 - MAP LIÊN MINH HUYỀN THOẠI HUYẾT NGUYỆT ĐẸP, KẾT HỢP FIX LAG HOÀN HẢO.


Dung lượng: 8Mb Và 31Mb

Chức năng:

- FIX LAG LIÊN QUÂN MOBILE 1.27.1.4.

- MAP LIÊN MINH HUYỀN THOẠI HUYẾT NGUYỆT CỰC ĐẸP VÀ GIẢM LAG.

- XÓA HÌNH ẢNH, HIỆU ỨNG SẢNH, HÌNH ẢNH TƯỚNG.

- PIC TƯỚNG SIÊU NHANH.

- VÀO TRẬN CỰC NHANH.

- GIÚP COMBAT VÀO TRẬN NHANH.

- ỔN ĐỊNH FPS.

Link tải:


- FIX LAG + MOD MAP LIÊN MINH HUYẾT NGUYỆT: https://123link.carpartsviet97.site/mgQBF


- MOD MAP LIÊN MINH HUYẾT NGUYỆT: https://123link.dacsantraicaydalat.com/rTK5LRMk

Hướng dẫn cài đặt:

- NHƯ VIDEO.


Previous Post
Next Post

post written by:

0 nhận xét: