Wednesday, April 10, 2019

FIX LAG LIÊN QUÂN MOBILE MÙA 10 1.28.2.2 - XÓA HÌNH ẢNH, HIỆU ỨNG TƯỚNG, PIC TƯỚNG NHANH, VÀO TRẬN NHANH,
Thông tin: FIX LAG LIÊN QUÂN MOBILE MÙA 10 1.28.2.2 - XÓA HÌNH ẢNH, HIỆU ỨNG TƯỚNG, PIC TƯỚNG NHANH, VÀO TRẬN NHANH,


Dung lượng: 22Mb

Chức năng:

- FIX LAG LIÊN QUÂN MOBILE 1.28.2 - MÙA 10

- XÓA HÌNH ẢNH, HIỆU ỨNG SẢNH, HÌNH ẢNH TƯỚNG.

- PIC TƯỚNG SIÊU NHANH.

- VÀO TRẬN CỰC NHANH.

- GIÚP COMBAT VÀO TRẬN NHANH.

- ỔN ĐỊNH FPS.

Link tải:
- FIX LAG LIÊN QUÂN MÙA 10: https://123link.ghego.site/uDrmZtg

Hướng dẫn cài đặt:

- NHƯ VIDEO.Previous Post
Next Post

post written by:

0 nhận xét: