Tuesday, April 30, 2019

FIX LAG LIÊN QUÂN MOBILE MÙA 10 - MAP HOA ANH ĐÀO GIẢM LAG, VÀO TRẬN NHANH, COMBAT MƯỢT.
Thông tin: FIX LAG LIÊN QUÂN MOBILE MÙA 10 - MAP HOA ANH ĐÀO GIẢM LAG, VÀO TRẬN NHANH, COMBAT MƯỢT.
Dung lượng: 28Mb

Chức năng:

- FIX LAG LIÊN QUÂN MOBILE 1.28.2 - MÙA 10 V13.

- XÓA HÌNH ẢNH VIDEO ĐĂNG NHẬP.

MAP HOA ANH ĐÀO GIẢM LAG NHỎ HƠN MAP GỐC.

- PIC TƯỚNG NHANH.

- VÀO TRẬN NHANH.

- GIÚP COMBAT MƯỢT.

- XÓA HÌNH ẢNH, HIỆU ỨNG SẢNH, HÌNH ẢNH NỀN TƯỚNG.

Link tải:

- FIX LAG LIÊN QUÂN MÙA 10 V13 : https://123link.sulable.xyz/QCMzGetF

- MOD HOA ANH ĐÀO : https://www.123l.pw/LHKDx

Hướng dẫn cài đặt:

- NHƯ VIDEO.Previous Post
Next Post

post written by:

0 nhận xét: