Thursday, April 25, 2019

FIX LAG LIÊN QUÂN MOBILE MÙA 10 V10- BIẾN MAP MÙA 10 THÀNH MAP MÙA 2 GIẢM LAG CỰC NGON.Thông tin: FIX LAG LIÊN QUÂN MOBILE MÙA 10 V10- BIẾN MAP MÙA 10 THÀNH MAP MÙA 2 GIẢM LAG CỰC NGON.
Dung lượng: 27Mb

Chức năng:

- FIX LAG LIÊN QUÂN MOBILE 1.28.2 - MÙA 10 V10.

- XÓA HÌNH ẢNH VIDEO ĐĂNG NHẬP.

MAP MÙA 2 GIẢM LAG NHỎ HƠN MAP GỐC.

- MAP CHỈ ÁP DỤNG CHO CHẾ ĐỘ ĐỒ HỌA THẤP VÀ TRUNG BÌNH.

- HÌNH ẢNH ĐẸP MAP CHẾ ĐỘ HÌNH ẢNH THẤP NHƯ CHẾ ĐỘ HÌNH ẢNH CAO.

- XÓA HÌNH ẢNH, HIỆU ỨNG SẢNH, HÌNH ẢNH NỀN TƯỚNG.

- XÓA 1 SỐ HIỆU ỨNG TRONG TRÂN KHÔNG CẦN THIẾT.

- PIC TƯỚNG SIÊU NHANH.

- VÀO TRẬN CỰC NHANH.

- GIÚP COMBAT VÀO TRẬN NHANH.

- ỔN ĐỊNH FPS.

Link tải:

- FIX LAG LIÊN QUÂN MÙA 10 V10: https://www.123l.pw/PVEQkF7

- MOD MAP MÙA 2: https://www.123l.pw/MC27tJ

Hướng dẫn cài đặt:

- NHƯ VIDEO.Previous Post
Next Post

post written by:

0 nhận xét: