Sunday, April 28, 2019

FIX LAG LIÊN QUÂN MOBILE MÙA 10 V11 - MAP MÙA 5 HỖ TRỢ COMBAT MƯỢT, VÀO TRẬN NHANH.
Thông tin: FIX LAG LIÊN QUÂN MOBILE MÙA 10 V11 - MAP MÙA 5 HỖ TRỢ COMBAT MƯỢT, VÀO TRẬN NHANH.
Dung lượng: 25Mb

Chức năng:

- FIX LAG LIÊN QUÂN MOBILE 1.28.2 - MÙA 10 V11.

- XÓA HÌNH ẢNH VIDEO ĐĂNG NHẬP.

MAP MÙA 5 GIẢM LAG NHỎ HƠN MAP GỐC.

- PIC TƯỚNG NHANH.

- VÀO TRẬN NHANH.


- GIÚP COMBAT MƯỢT.

- MAP CHỈ ÁP DỤNG CHO CHẾ ĐỘ ĐỒ HỌA THẤP VÀ TRUNG BÌNH.

- HÌNH ẢNH ĐẸP MAP CHẾ ĐỘ HÌNH ẢNH THẤP NHƯ CHẾ ĐỘ HÌNH ẢNH CAO.

- XÓA HÌNH ẢNH, HIỆU ỨNG SẢNH, HÌNH ẢNH NỀN TƯỚNG.

- XÓA 1 SỐ HIỆU ỨNG TRONG TRÂN KHÔNG CẦN THIẾT.

- ỔN ĐỊNH FPS.

Link tải:

- FIX LAG LIÊN QUÂN MÙA 10 V11 (25MB): https://123link.deamin.win/BNS9s

- MOD MAP MÙA 5 ( 6MB) : https://123link.ghego.site/0oZ4WT

Hướng dẫn cài đặt:

- NHƯ VIDEO.
Previous Post
Next Post

post written by:

0 nhận xét: