Thursday, April 11, 2019

FIX LAG LIÊN QUÂN MOBILE MÙA 10 V2 - MAP ĐEN TRẮNG SIÊU NHẸ, PIC TƯỚNG VÀ VÀO TRẬN NHANHThông tin: FIX LAG LIÊN QUÂN MOBILE MÙA 10 V2 - MAP ĐEN TRẮNG SIÊU NHẸ, PIC TƯỚNG VÀ VÀO TRẬN NHANH


Dung lượng: 22Mb

Chức năng:

- FIX LAG LIÊN QUÂN MOBILE 1.28.2 - MÙA 10 V2.

- MAP ĐEN TRẮNG SIÊU FIX LAG

- XÓA HÌNH ẢNH, HIỆU ỨNG SẢNH, HÌNH ẢNH TƯỚNG.

- PIC TƯỚNG SIÊU NHANH.

- VÀO TRẬN CỰC NHANH.

- GIÚP COMBAT VÀO TRẬN NHANH.

- ỔN ĐỊNH FPS.

Link tải:
- FIX LAG LIÊN QUÂN MÙA 10 V2: https://123link.ghego.site/tRQWL

Hướng dẫn cài đặt:

- NHƯ VIDEO.

FIX LAG LIÊN QUÂN MÙA 10 V2


 
Previous Post
Next Post

post written by:

0 nhận xét: