Friday, April 12, 2019

FIX LAG LIÊN QUÂN MOBILE MÙA 10 V3 - MAP XI MĂNG SIÊU NHẸ KẾT HỢP VỚI FIX LAG CỰC NGON.


Thông tin: FIX LAG LIÊN QUÂN MOBILE MÙA 10 V3 - MAP XI MĂNG SIÊU NHẸ KẾT HỢP VỚI FIX LAG CỰC NGON.

Dung lượng: 22Mb

Chức năng:

- FIX LAG LIÊN QUÂN MOBILE 1.28.2 - MÙA 10 V3.

- MAP XI MĂNG SIÊU NHẸ SIÊU FIX LAG.

- XÓA HÌNH ẢNH, HIỆU ỨNG SẢNH, HÌNH ẢNH TƯỚNG.

- PIC TƯỚNG SIÊU NHANH.

- VÀO TRẬN CỰC NHANH.

- GIÚP COMBAT VÀO TRẬN NHANH.

- ỔN ĐỊNH FPS.

Link tải:
- FIX LAG LIÊN QUÂN MÙA 10 V3: https://123link.ghego.site/EmeCasJV

- MAP XI MANG SIÊU NHẸ: https://123link.dacsantraicaydalat.com/Ym8gi

MAP XI MĂNG SIÊU NHẸ


 

Hướng dẫn cài đặt:

- NHƯ VIDEO.
Previous Post
Next Post

post written by:

0 nhận xét: