Saturday, April 13, 2019

FIX LAG LIÊN QUÂN MOBILE MÙA 10 V4 - MAP TIỆC BÃI BIỂN CỰC ĐẸP LẠI GIẢM LAG FIX LAG CHO AE.Thông tin: FIX LAG LIÊN QUÂN MOBILE MÙA 10 V4 - MAP TIỆC BÃI BIỂN CỰC ĐẸP LẠI GIẢM LAG FIX LAG CHO AE.

Dung lượng: 22Mb

Chức năng:

- FIX LAG LIÊN QUÂN MOBILE 1.28.2 - MÙA 10 V4.

- MAP TIỆC BÃI BIỂ CỰC ĐẸP FIX LAG GIẢM LAG.

- XÓA HÌNH ẢNH, HIỆU ỨNG SẢNH, HÌNH ẢNH TƯỚNG.

- PIC TƯỚNG SIÊU NHANH.

- VÀO TRẬN CỰC NHANH.

- GIÚP COMBAT VÀO TRẬN NHANH.

- ỔN ĐỊNH FPS.

Link tải:

- FIX LAG LIÊN QUÂN MÙA 10 V4: https://123link.dieumoila.site/BYNQGE2g

- MAP TIỆC BÃI BIỂN SIÊU ĐẸP: https://123link.carpartsviet31.site/NRlkq


MAP TIỆC BÃI BIỂN


 

Hướng dẫn cài đặt:

- NHƯ VIDEO.
Previous Post
Next Post

post written by:

0 nhận xét: