Monday, April 15, 2019

FIX LAG LIÊN QUÂN MOBILE MÙA 10 V5 - MAP ĐƯỜNG LINK TRÂM ANH FULL QUÁ ĐẸP, QUÁ NUỘT.Thông tin: FIX LAG LIÊN QUÂN MOBILE MÙA 10 V5 - MAP ĐƯỜNG LINK TRÂM ANH FULL QUÁ ĐẸP, QUÁ NUỘT...

Dung lượng: 22Mb

Chức năng:

- FIX LAG LIÊN QUÂN MOBILE 1.28.2 - MÙA 10 V5.

- MAP ĐƯỜNG LINK TRÂM ANH QUÁ ĐẸP.

- XÓA HÌNH ẢNH, HIỆU ỨNG SẢNH, HÌNH ẢNH TƯỚNG.

- PIC TƯỚNG SIÊU NHANH.

- VÀO TRẬN CỰC NHANH.

- GIÚP COMBAT VÀO TRẬN NHANH.

- ỔN ĐỊNH FPS.

Link tải:

- FIX LAG LIÊN QUÂN MÙA 10 V5: https://www.123l.pro/XoFb3

- MAP ĐƯỜNG LINK TRÂM ANH:  https://123link.carpartsviet31.site/LHMjtW


TẢI NHANH MOD MAP FIX LAG


 

Hướng dẫn cài đặt:

- NHƯ VIDEO.
Previous Post
Next Post

post written by:

0 nhận xét: