Tuesday, April 16, 2019

FIX LAG LIÊN QUÂN MOBILE MÙA 10 V6 - MOD MAP 3D NINTENDO SWITCH VỪA ĐẸP VỪA GIẢM LAG
Thông tin: FIX LAG LIÊN QUÂN MOBILE MÙA 10 V6 - MOD MAP 3D NINTENDO SWITCH VỪA ĐẸP VỪA GIẢM LAG

Dung lượng: 22Mb

Chức năng:

- FIX LAG LIÊN QUÂN MOBILE 1.28.2 - MÙA 10 V6.

3D NINTENDO SWITCH VỪA ĐẸP VỪA GIẢM LAG.

- XÓA HÌNH ẢNH, HIỆU ỨNG SẢNH, HÌNH ẢNH TƯỚNG.

- PIC TƯỚNG SIÊU NHANH.

- VÀO TRẬN CỰC NHANH.

- GIÚP COMBAT VÀO TRẬN NHANH.

- ỔN ĐỊNH FPS.

Link tải:

- FIX LAG LIÊN QUÂN MÙA 10 V6: https://www.123link.biz/gnPy8ShO

- MAP  3D NINTENDO SWITCHhttps://www.123l.pro/E4nFMOD MAP 3D NINTENDO SWITCH


 

Hướng dẫn cài đặt:

- NHƯ VIDEO.
Previous Post
Next Post

post written by:

0 nhận xét: