Thursday, April 18, 2019

FIX LAG LIÊN QUÂN MOBILE MÙA 10 V7 - MAP 2IN1 VỚI 2 CHẾ ĐỘ MAP XI MĂNG VÀ MAP FULL HD CỰC NGON.


Thông tin: FIX LAG LIÊN QUÂN MOBILE MÙA 10 V7 - MAP 2IN1 VỚI 2 CHẾ ĐỘ MAP XI MĂNG VÀ MAP FULL HD CỰC NGON.

Dung lượng: 30Mb

Chức năng:

- FIX LAG LIÊN QUÂN MOBILE 1.28.2 - MÙA 10 V7.

MAP 2IN1 VỚI 2 CHẾ ĐỘ MAP XI MĂNG VÀ MAP FULL HD SIÊU ĐẸP SIÊU FIX LAG.

- XÓA HÌNH ẢNH, HIỆU ỨNG SẢNH, HÌNH ẢNH TƯỚNG.

- PIC TƯỚNG SIÊU NHANH.

- VÀO TRẬN CỰC NHANH.

- GIÚP COMBAT VÀO TRẬN NHANH.

- ỔN ĐỊNH FPS.

Link tải:

- FIX LAG LIÊN QUÂN MÙA 10 V7: https://123link.doctinhot360.site/KDhrz

- MAP  2in1 FULL HDhttps://123link.dieumoila.site/gjqtMOD MAP 2IN1 FULL HDHướng dẫn cài đặt:

- NHƯ VIDEO.
Previous Post
Next Post

post written by:

0 nhận xét: