Saturday, April 20, 2019

FIX LAG LIÊN QUÂN MOBILE MÙA 10 V8 - MAP THỦY CUNG ĐẸP DỊU DÀNG, FIX LAG GIẢM LAG HOÀN HẢO.Thông tin: FIX LAG LIÊN QUÂN MOBILE MÙA 10 V8 - MAP THỦY CUNG ĐẸP DỊU DÀNG, FIX LAG GIẢM LAG HOÀN HẢO.

Dung lượng: 29Mb

Chức năng:

- FIX LAG LIÊN QUÂN MOBILE 1.28.2 - MÙA 10 V8.

MAP THỦY CUNG ĐẸP, MÀU DỊU DÀNG, ÊM MẮT, GIẢM LAG.

- XÓA HÌNH ẢNH, HIỆU ỨNG SẢNH, HÌNH ẢNH TƯỚNG.

- PIC TƯỚNG SIÊU NHANH.

- VÀO TRẬN CỰC NHANH.

- GIÚP COMBAT VÀO TRẬN NHANH.

- ỔN ĐỊNH FPS.

Link tải:

- FIX LAG LIÊN QUÂN MÙA 10 V8: https://www.123link.biz/6M9g6

- MAP THỦY CUNG MÙA 10https://www.123l.pw/xjlDFVsIMOD MAP THỦY CUNG MÙA 10


 

Hướng dẫn cài đặt:

- NHƯ VIDEO.
Previous Post
Next Post

post written by:

0 nhận xét: