Thursday, April 25, 2019

HƯỚNG DẪN FIX LAG FREE FIRE OB14 1.30.2 MỚI NHẤT V27 DÀNH CHO MÁY YẾU HẾT GIẬT LAG.
Thông tin: HƯỚNG DẪN FIX LAG FREE FIRE OB14 1.30.2 MỚI NHẤT V27  DÀNH CHO MÁY YẾU HẾT GIẬT LAG.

Dung lượng: 191KB

Chức năng:

- PHIÊN BẢN FIX LAG FREE FIRE OB14 1.30.2 25/4/2019.

- APK FREE FIRE 1.30.2 LITE 61MB

- XÓA HÌNH ẢNH ĐĂNG NHẬP.

- XÓA HÌNH ẢNH SẢNH CHỜ.

- XÓA HÌNH ẢNH TRONG TRẬN.

- XÓA ĐỒ SHOP.

- XÓA ĐỒ GAME.

- XÓA ĐÁ.

- VÀ NHIỀU CHỨC NĂNG KHÁC.

- GIẢM DATA MỚI PHÁT SINH TRONG BẢN 1.30.2.

- FPS CAO ẨN.

- GIẢM ĐỒ HỌA.

- TỐI ƯU HÓA ĐỒ HỌA.

- KHÔNG GIẬT LAG ĐỨNG HÌNH.

- KHÔNG KHÓA NICK.

Link tải:

- File FLFFOB14 V27: https://www.123l.pw/it6p

- File FPS OB14: https://www.123l.pro/rKCy

- File APK Free Fire 1.30.2 Lite: https://123link.doctinhot360.site/8OOPGp

Hướng dẫn cài đặt:

- Như video.


Previous Post
Next Post

post written by:

0 nhận xét: