Thursday, April 18, 2019

HƯỚNG DẪN FIX LAG GIẢM GIẬT GAME BNB M - BOOM M - GIÚP MÁY YẾU CHIẾN MƯỢT.
Thông tin:
  HƯỚNG DẪN FIX LAG GIẢM GIẬT GAME BNB M - BOOM M - GIÚP MÁY YẾU CHIẾN MƯỢT.


Dung lượng: 13Mb

Chức năng:

- Fix Lag.

- Xóa Hình Ảnh Nhân Vật.

- Xóa Item...

Link tải:

- Fix Lag BnB M: https://123link.sulable.xyz/agRPFIX LAG BNB M


 
Hướng dẫn sử dụng:


- Như video.


Previous Post
Next Post

post written by:

0 nhận xét: