Monday, April 29, 2019

HƯỚNG DẪN FIX LAG LIÊN QUÂN MÙA 10 VỚI MAP LONG THẦN SOÁI SIÊU ĐẸP, NHẸ, TỐI ƯU HÓA COBAT.Thông tin: HƯỚNG DẪN FIX LAG LIÊN QUÂN MÙA 10 VỚI MAP LONG THẦN SOÁI SIÊU ĐẸP, NHẸ, TỐI ƯU HÓA COBAT.
Dung lượng: 27Mb

Chức năng:

- FIX LAG LIÊN QUÂN MOBILE 1.28.2 - MÙA 10 V11.

- XÓA HÌNH ẢNH VIDEO ĐĂNG NHẬP.

MAP LONG THẦN SOÁI GIẢM LAG NHỎ HƠN MAP GỐC.

- PIC TƯỚNG NHANH.

- VÀO TRẬN NHANH.

- GIÚP COMBAT MƯỢT.

- HÌNH ẢNH ĐẸP MAP CHẾ ĐỘ HÌNH ẢNH THẤP NHƯ CHẾ ĐỘ HÌNH ẢNH CAO.

- XÓA HÌNH ẢNH, HIỆU ỨNG SẢNH, HÌNH ẢNH NỀN TƯỚNG.

Link tải:

- FIX LAG LIÊN QUÂN MÙA 10 V12 : https://123link.xnquangtrung.com/kW5nMqlH

- MOD LONG THẦN SOÁI : https://123link.ghego.site/TwFpYg

Hướng dẫn cài đặt:

- NHƯ VIDEO.Previous Post
Next Post

post written by:

0 nhận xét: