Monday, April 8, 2019

MOD APK FREE FIRE OB14 1.30.0 V11 - VIP MOD, FIX LỖI MAP, TĂNG DAMAGE, GIẢM GIẬT, TĂNG GIÁP....

Thông tin: MOD APK FREE FIRE OB14 1.30.0 V11 - VIP MOD, FIX LỖI MAP, TĂNG DAMAGE, GIẢM GIẬT, TĂNG GIÁP....
Dung lượng: 65Mb

Chức năng:

- UPDATE 2 APK  FIRE OB14 MOD V11.

+ APK FREE FIRE OB14 1.30.0  MOD V11 UNLOCK DEVICE - CẢ MOD VÀ MỞ KHÓA THIẾT BỊ  BỊ KHÓA

+ APK FREE FIRE OB14 1.30.0 MOD V11 NO UNLOCK DEVECE - CHỈ MOD KHÔNG MỞ KHÓA THIẾT BỊ

- TÔ MÀU NHÀ - COLOR BUILDING.

- TĂNG SÁT THƯƠNG XE - HIGDAMAGE CAR.

- TĂNG ĐIỂM RANK 25% - UP SCORE RANK 25% .

- BẮN NHANH 1.6X - FIRE RATE 1.6X

- CHẠY NHANH 1.6X - FAST RUN 1.6X

- THAY ĐẠN NHANH 1.5X - FAST RELOAD 1.5X.

- TĂNG GIÁP CƠ BẢN 45% - HIGH ARMOR 45%.

- GIẢM GIẬT 95% - NO RECOIL 95%.

- TĂNG CHÍ MẠNG 35% - CRITICAL DAMAGE 35%.

- TĂNG SÁT THƯƠNG SÚNG 20% - HIGH DAMAGE 20%.

- LOẠI BỎ DAMAGE ẢO - FIX DAMAGE.

- TĂNG DÍ TÂM - AIM BOT.

- PHẠM VI BẮN XA - NO SCOPE ACCURCY.

- TĂNG TỶ LỆ HEASHOT 75% - HEASHOT 75%.

- TĂNG DUNG LƯỢNG BALO 10% - BAG UP 10%.

- TĂNG ĐỘ NHẬY CỦA TÂM - SENSITIVITY AIM.

- TẦM BẮN XA - HIGH SCOPE.

- XÓA SƯƠNG MÙ - NO FOG.

- GIẢM CỎ - LESS GRASS.

- GIẢM SÁT THƯƠNG BO - LOW DANGER.

- KHÔNG CẦN ROOT - NO ROOT.

- FIX LAG.

- KHÔNG KHÓA NICK - ANTINBAND.

Link tải game:


- APK FREE FIRE OB14 MOD V11https://123link.carpartsviet31.site/hGHJ

- APK FREE FIRE OB14 MOD V11 UNLOCK IMEI: https://123link.app/GTRwx

- OBB FREE FIRE OB14https://123link.dacsantraicaydalat.com/AHVLw

Hướng dẫn cài đặt:

- Gỡ bản FF đang dùng trên máy

- Tải Apk về và cài đặt.

- Tải Obb về giải nén bên trong có thư mục "com.dts.freefireth". Coppy thư mục đó và để vào đường dẫn "Bộ nhớ máy/Android/obb/"

- Vào game. MOD APK FREE FIRE OB14 V12


 
Previous Post
Next Post

post written by:

0 nhận xét: