Wednesday, April 17, 2019

MOD APK FREE FIRE OB14 1.30.1 V16 - TĂNG DAMAGE SÚNG BẮN TỈA, GIẢM GIẬT, TĂNG GIÁP, UNLOCK IMEI.
Thông tin: MOD APK FREE FIRE OB14 1.30.1 V16 - TĂNG DAMAGE SÚNG BẮN TỈA, GIẢM GIẬT, TĂNG GIÁP, UNLOCK IMEI.

Dung lượng: 66Mb

Chức năng:

- UPDATE 2 APK  FIRE OB14 MOD V16.

+ APK FREE FIRE OB14 1.30.1  MOD V16 UNLOCK DEVICE (66.65Mb) - CẢ MOD VÀ MỞ KHÓA THIẾT BỊ  BỊ KHÓA

+ APK FREE FIRE OB14 1.30.1 MOD V16 NO UNLOCK DEVECE (66.36Mb) - CHỈ MOD \

- TĂNG GHIM TÂM - AIM LOCK

- TĂNG DAMAGE MP40/M60/AK47/P90/SCAR - HIGH DAMAGE MP40/M60/AK47/P90/SCAR

- TĂNG DAMAGE M14, SKS, VSS, K98, AMW - HIGH DAMAGE M14, SKS, VSS, K98, AMW

- TĂNG SÁT THƯƠNG SÚNG CÒN LẠI 15% - HIGH DAMAGE 15%.

- FIX DAMAGE ẢO.

- TĂNG CHÍ MẠNG 50% - CRITICAL DAMAGE 520%.

- TĂNG GIÁP CƠ BẢN 45% - HIGH ARMOR 45%

- TĂNG TỶ LỆ HEASHOT 75% - HEASHOT 75%.

- GIẢM GIẬT 95% - NO RECOIL 95%.

- TĂNG ĐIỂM RANK 25% - UP SCORE RANK 25% .

- BẮN NHANH 1.6X - FIRE RATE 1.6X

- CHẠY NHANH 1.6X - FAST RUN 1.6X

- THAY ĐẠN NHANH 1.6X - FAST RELOAD 1.6X.

- TĂNG DUNG LƯỢNG BALO 10% - BAG UP 10%.

- LOẠI BỎ DAMAGE ẢO - FIX DAMAGE.

- TĂNG DÍ TÂM - AIM BOT.

- PHẠM VI BẮN XA - NO SCOPE ACCURCY.

- TĂNG SÁT THƯƠNG XE - HIGDAMAGE CAR.

- TĂNG ĐỘ NHẬY CỦA TÂM - SENSITIVITY AIM.

- TẦM BẮN XA - HIGH SCOPE.

-  GIẢM SƯƠNG MGIAMRLESS FOG..

- GIẢM CỎ - LESS GRASS.

- GIẢM SÁT THƯƠNG BO - LOW DANGER.

- KHÔNG CẦN ROOT - NO ROOT.

- FIX LAG.

- KHÔNG KHÓA NICK - ANTINBAND.

Link tải game:
- APK FREE FIRE OB14 MOD V16:  https://www.123link.biz/85xze

- APK FREE FIRE OB14 MOD V16 UNLOCK IMEI: https://123link.xnquangtrung.com/vnZ6Wq7H

- OBB FREE FIRE OB14https://www.123l.pro/znHMWMOD FREE FIRE OB14 V16


 
Hướng dẫn cài đặt:


- Gỡ bản FF đang dùng trên máy- Tải Apk về và cài đặt.- Tải Obb về giải nén bên trong có thư mục "com.dts.freefireth". Coppy thư mục đó và để vào đường dẫn "Bộ nhớ máy/Android/obb/"


- Vào game.

Previous Post
Next Post

post written by:

0 nhận xét: