Wednesday, April 3, 2019

SCRIPT FREE FIRE OB14 1.30.0 - ĐẠN CHÙM, AUTO HEADSHOT THỬ MAP THỦ ZOMBIE XEM BÁ THẾ NÀO.Thông tin:
  SCRIPT FREE FIRE OB14 1.30.0 - ĐẠN CHÙM, AUTO HEADSHOT THỬ MAP THỦ ZOMBIE XEM BÁ THẾ NÀO.


Dung lượng: 1kb

Chức năng:

- Auto Head Shot 99%

- Đạn Chùm - Rain Bullet

Link tải:


- Script ZG.lua: https://123link.dacsantraicaydalat.com/H6ow


Hướng dẫn sử dụng:

- Như video.
Previous Post
Next Post

post written by:

0 nhận xét: