Sunday, May 5, 2019

FIX LAG FREE FIRE 1.30.2 V35 - GIẢM ĐỒ HỌA, TỐI ƯU KHI CHƠI TEAM, FPS CAO ỔN ĐỊNH, DATA GAME NHẸ.Thông tin:  FIX LAG FREE FIRE 1.30.2 V35 - GIẢM ĐỒ HỌA, TỐI ƯU KHI CHƠI TEAM, FPS CAO ỔN ĐỊNH, DATA GAME NHẸ.

Dung lượng: 5MB

Chức năng:

- PHIÊN BẢN PHIÊN BẢN FIX LAG FREE FIRE 1.30.2 5/5/2019.

- PHIÊN BẢN DÀNH CHO MÁY CỰC YẾU NÊN CHÚ Ý CÂN NHẮC TRƯỚC KHI CÀI.

- XÓA HÌNH ẢNH ĐĂNG NHẬP.

- XÓA HÌNH ẢNH SẢNH CHỜ.

- ỔN ĐỊNH FPS CHƠI TEAM 2 VÀ TEAM 4.

- XÓA HÌNH ẢNH TRONG TRẬN.

- XÓA ĐÁ, XÓA CỘT CAO.

- FPS CAO ẨN MỚI.

- GIẢM ĐỒ HỌA.

- TỐI ƯU HÓA ĐỒ HỌA.

- KHÔNG GIẬT LAG ĐỨNG HÌNH.

-  KHÔNG LỖI DAMAGE

- KHÔNG KHÓA NICK.

Link tải:

- File FLFFOB14 V35: https://123link.deamin.win/aofwAz

- File FPS OB14 V2: https://123link.ghego.site/FsOl6T

- File APK Free Fire 1.30.2 Lite (61MB): https://123link.doctinhot360.site/8OOPGp

Hướng dẫn cài đặt:

- Như video.
Previous Post
Next Post

post written by:

0 nhận xét: