Thursday, May 30, 2019

FIX LAG FREE FIRE OB15 MỚI NHẤT VỚI FREE FIRE 1.33.2 LITE V11 VÀ FILE NGƯỜI XANH CỰC KỲ BÁ ĐẠO.Thông tin: FIX LAG FREE FIRE OB15 MỚI NHẤT VỚI FREE FIRE 1.33.2 LITE V11 VÀ FILE NGƯỜI XANH CỰC KỲ BÁ ĐẠO.

Dung lượng: 67MB

Chức năng:

- CẬP NHẬT PHIÊN BẢN FIX LAG FREE FIRE OB15 1.33.2 MỚI NHẤT 30/05/2019

- APK FREE FIRE 1.33.2 LITE V11: GIẢM NHẸ SẢNH CHỜ, GIẢM NHẸ ĐẢO CHỜ, GIẢM NHẸ TRẬN ĐẤU VỚI NHIỀU CHỨC NĂNG THÚ VỊ.

- FILE FIX LAG NGƯỜI ĐỎ: 95% TRANG PHỤC TRONG SHOP ĐỀU MÀU ĐỎ.

- CHỈ LÀ FIX LAG NÊN AE KHÔNG LO KHÓA NICK NHA.

Link tải:- APK FREE FIRE 1.33.2 LITE V11: https://link5s.co/BRtmG92e

- FILE FIX LAG NGƯỜI XANH - GREEN BODY: https://link5s.co/tdNS49
Hướng dẫn cài đặt:

- Như cuối video.
Previous Post
Next Post

post written by:

0 nhận xét: