Tuesday, May 21, 2019

FIX LAG LIÊN QUÂN MOBILE MÙA 10 V30 - MOD MAP MẠCH ĐIỆN, PIC TƯỚNG NHANH, VÀO TRẬN NHANH


Thông tin: FIX LAG LIÊN QUÂN MOBILE MÙA 10 V30 - MOD MAP MẠCH ĐIỆN, PIC TƯỚNG NHANH, VÀO TRẬN NHANH

Dung lượng: 24Mb

Chức năng:

- FIX LAG LIÊN QUÂN MOBILE 1.28.2 - MÙA 10 V30 MỚI NHẤT

- MOD MAP MẠCH ĐIỆN.

- MAP GỖ CHỈ HOẠT ĐỘNG Ở CHẾ ĐỘ ĐỒ HỌA THẤP VÀ TRUNG BÌNH.

- XÓA HÌNH ẢNH VIDEO ĐĂNG NHẬP.

- XÓA HÌNH ẢNH  SỰ KIỆN SẢNH CHỜ.

- PIC TƯỚNG NHANH.

- VÀO TRẬN NHANH.

- GIÚP COMBAT MƯỢT TỶ LỆ FPS GIẬT LAG KHUNG HÌNH ỔN ĐỊNH KHÔNG GÂY GIẬT LAG.

- 2 SỰ LỰA CHỌN GIỮA FIX LAG KÈM MOD MAP, VÀ CHỈ RIÊNG MOD MAP.

Link tải:


- FILE FIX LAG LIÊN QUÂN MÙA 10 V30 KÈM MOD MAP: https://enrt.eu/CjrOLQTn

- FILE CHỈ RIÊNG MOD MAP: https://enrt.eu/iGogoMv


Hướng dẫn cài đặt:

- NHƯ VIDEO.


Previous Post
Next Post

post written by:

0 nhận xét: