Wednesday, May 1, 2019

HƯỚNG DẪN FIX LAG FREE FIRE OB14 MỚI NHẤT VỚI 3 PHIÊN BẢN DÀNH CHO MÁY CỰC YẾU, YẾU, TRUNG BÌNHThông tin: HƯỚNG DẪN FIX LAG FREE FIRE OB14 MỚI NHẤT VỚI 3 PHIÊN BẢN DÀNH CHO MÁY CỰC YẾU, YẾU, TRUNG BÌNH

Dung lượng: 4MB

Chức năng:

- 3 PHIÊN BẢN PHIÊN BẢN FIX LAG FREE FIRE OB14 1.30.2 30/4/2019.

- PHIÊN BẢN FLFFOB14V30 Plus: KHÔNG XÓA ĐỒ.

- PHIÊN BẢN FLFFOB14V31 Plus: XÓA ĐỒ SHOP, ĐỒ GAME, NHÂN VẬT, QUẦN ÁO MẶC ĐỊNH.

- PHIÊN BẢN FLFFOB14V32: XÓA TẤT CẢ DÀNH CHO MÁY CỰC YẾU.

- XÓA HÌNH ẢNH ĐĂNG NHẬP.

- XÓA HÌNH ẢNH SẢNH CHỜ.

- XÓA HÌNH ẢNH TRONG TRẬN.

- XÓA ĐÁ.

- GIẢM DATA MỚI PHÁT SINH TRONG BẢN 1.30.2.

- FPS CAO ẨN.

- GIẢM ĐỒ HỌA.

- TỐI ƯU HÓA ĐỒ HỌA.

- KHÔNG GIẬT LAG ĐỨNG HÌNH.

- KHÔNG KHÓA NICK.

Link tải:

- File FLFFOB14 V30 Plus: https://123link.dacsantraicaydalat.com/CYHOZ

- File FLFFOB14 V31 Plus: https://123link.dacsantraicaydalat.com/4pyS

File FLFFOB14 V32: https://123link.dacsantraicaydalat.com/RtRIUlaU

- File FPS OB14: https://123link.deamin.win/tVcSSo

- File APK Free Fire 1.30.2 Lite: https://123link.doctinhot360.site/8OOPGp

Hướng dẫn cài đặt:

- Như video.

Previous Post
Next Post

post written by:

0 nhận xét: