Sunday, May 5, 2019

SIÊU FIX LAG LIÊN QUÂN MOBILE MÙA 10 V15 - DÀNH CHO MÁY YẾU CHƠI ỔN ĐỊNH KHÔNG GIẬT LAG
Thông tin: SIÊU FIX LAG LIÊN QUÂN MOBILE MÙA 10 V15 -  DÀNH CHO MÁY YẾU CHƠI ỔN ĐỊNH KHÔNG GIẬT LAG


Dung lượng: 30Mb

Chức năng:

- FIX LAG LIÊN QUÂN MOBILE 1.28.2 - MÙA 10 V15.

- MOD MAP XI MĂNG CHỈ 1.6MB.

- XÓA HÌNH ẢNH VIDEO ĐĂNG NHẬP.

- XÓA HÌNH ẢNH  SỰ KIỆN SẢNH CHỜ.

- XÓA ÂM THANH NỀN ĐĂNG NHẬP.

- XÓA ÂM THANH NỀ SẢNH CHỜ.

- XÓA ÂM THANH NỀN CHỌN TƯỚNG.

- XÓA ÂM THANH NỀN CẤM CHỌN.

- XÓA ÂM THANH NỀN TRONG TRẬN.

- XÓA TOÀN BỘ MAP CHỈ CHỪA MAP 5V5.

- PIC TƯỚNG NHANH.

- VÀO TRẬN NHANH.

- GIÚP COMBAT MƯỢT.

- XÓA HÌNH ẢNH, HIỆU ỨNG SẢNH, HÌNH ẢNH NỀN TƯỚNG.

- 2 SỰ LỰA CHỌN GIỮA FIX LAG KÈM MOD MAP, VÀ CHỈ RIÊNG MOD MAP CHO AE LỰA CHỌN.

Link tải:

- FIX LAG LIÊN QUÂN MÙA 10 V15 KÈM MOD MAP: https://123link.dieumoila.site/dgGJ2

- MOD MAP KHÔNG FIX LAG: https://www.123l.pw/2Z20r5AM

Hướng dẫn cài đặt:

- NHƯ VIDEO.


Previous Post
Next Post

post written by:

0 nhận xét: