Wednesday, June 19, 2019

FIX LAG FREE FIRE OB15 MỚI NHẤT - FREE FIRE 1.35.0 LITE V26 VÀ FILE FIX LAG NHÂN VẬT 7 SẮC CẦU VỒNGThông tin: FIX LAG FREE FIRE OB15 MỚI NHẤT - FREE FIRE 1.35.0 LITE V26 VÀ FILE FIX LAG NHÂN VẬT 7 SẮC CẦU VỒNG
Dung lượng: 67MB

Chức năng:

- CẬP NHẬT PHIÊN BẢN FIX LAG FREE FIRE OB15 1.35.0 MỚI NHẤT CẬP NHẬT 19/6/2019.

- APK FREE FIRE 1.35.0 LITE V26: GIẢM NHẸ ĐẢO CHỜ, GIẢM NHẸ TRẬN ĐẤU VỚI NHIỀU CHỨC NĂNG THÚ VỊ, TÍCH HỢP SẴN FPS CAO, BẬT FULL CẤU HÌNH KHÔNG GIẬT LAG..

- FILE FLFF 1.35.0: XÓA ẢNH, XÓA NỀN SẢNH, GIẢM THẺ VÔ CỰC, GIẢM NHẸ DATA GAME, ĐÁ TRẮNG...

- FILE DATA NGƯỜI 7 SẮC CẦU VỒNG: TẤT CẢ CÁC BỘ TRANG PHỤC MỞ RỘNG MÀU BẢY SẮC CẦU VỒNG

- KHÔNG LỖI TÂM KHI ĐỨNG LÊN NGỒI XUỐNG.

- CHỈ LÀ FIX LAG NÊN AE KHÔNG LO KHÓA NICK NHA.

Link:


- APK FREE FIRE 1.35.0 LITE V26: https://link5s.co/zTIkH

- FILE FLFF 1.35.0: https://link5s.co/3Uvd


- FILE DATA RAINBOW - 7 SẮC CẦU VỒNG: https://link5s.co/cBVnITG

- OBB FREE FIRE 1.35.0: https://link5s.co/P2n98Emi


Hướng dẫn cài đặt:

- Như cuối video.Previous Post
Next Post

post written by:

0 nhận xét: