Thursday, June 27, 2019

FIX LAG FREE FIRE OB16 SIÊU MƯỢT - CHỈ CẦN CÀI APK FREE FIRE 1.36.0 LITE V2 MÁY YẾU HẾT GIẬT LAG


Thông tin: FIX LAG FREE FIRE OB16 SIÊU MƯỢT - CHỈ CẦN CÀI APK FREE FIRE 1.36.0 LITE V2 MÁY YẾU HẾT GIẬT LAG

Dung lượng: 66MB

Chức năng:

- CẬP NHẬT PHIÊN BẢN FIX LAG FREE FIRE OB16 1.36.0 MỚI NHẤT CẬP NHẬT 27/6/2019.

- APK FREE FIRE 1.36.0 LITE V2: XÓA TẤ CẢ HÌNH ẢNH, XÓA NỀN ĐĂNG NHẬP, NỀN SẢNH, NỀN LOAD GAME, GIẢM NHẸ SẢNH ĐẤY, GIẢM NHẸ ĐẢO CHỜ, GIẢM NHẸ TRẬN ĐẤU VỚI NHIỀU CHỨC NĂNG THÚ VỊ, TÍCH HỢP SẴN FPS CAO, BẬT FULL CẤU HÌNH KHÔNG GIẬT LAG,...

- FILE FLFF 1.36.0 TRUNG BÌNH: XÓA ẢNH, XÓA NỀN SẢNH, GIẢM THẺ VÔ CỰC, GIẢM NHẸ DATA GAME, ĐÁ TRẮNG...

- FILE FLFF 1.36.0 YẾU: XÓA TẤT CẢ CÁC CHỨC NĂNG SẢNH CHỜ TRỪ PHẦN SỰ KIỆN, NHÂN VẬT MẶC ĐỊNH, QUẦN ÁO MẶC ĐỊNH, XÓA GIÁP MŨ BALO TRONG TRẬN...

- FILE FLFF 1.36.0 CỰC YẾU: XÓA TẤT CẢ CÁC CHỨC NĂNG SẢNH CHỜ, NHÂN VẬT MẶC ĐỊNH, QUẦN ÁO MẶC ĐỊNH, XÓA GIÁP MŨ BALO TRONG TRẬN...

- CHỈ LÀ FIX LAG NÊN AE KHÔNG LO KHÓA NICK NHA.

Link:- FREE FIRE OB16 1.36.0 LITE V2: https://link5s.co/aKhPaQx


- APK FREE FIRE 1.36.0 LITE V2 MỞ KHÓA: https://link5s.co/jX7pTbTM

- FILE FLFF OB16 TRUNG BÌNH: https://link5s.co/4RQvlYd1

- FILE FLFF OB16 YẾU: https://link5s.co/yNgBB9

- FILE FLFF OB16 CỰC YẾU: https://link5s.co/ClfAbb

- OBB FREE FIRE OB16 1.36.0: https://link5s.co/5dOTPHqz


TỔNG HỢP TẤT CẢ FILE FIX LAG FREE FIRE OB16 TẠI ĐÂY


 

Hướng dẫn cài đặt:

- Như cuối video.


Previous Post
Next Post

post written by:

0 nhận xét: