Tuesday, June 4, 2019

FIX LAG LIÊN QUÂN CHIẾN TRƯỜNG 10V10 MỚI NHẤT - MAP GỐC 1.7MB, GIẢM ĐỒ HỌA, TỐI ƯU COMBAT,...Thông tin: FIX LAG LIÊN QUÂN CHIẾN TRƯỜNG 10V10 MỚI NHẤT - MAP GỐC 1.7MB, GIẢM ĐỒ HỌA, TỐI ƯU COMBAT,...
Dung lượng: 22Mb

Chức năng:

- FIX LAG LIÊN QUÂN MOBILE 1.29.1.2 V5 - PHIÊN BẢN CHIẾN TRƯỜNG 10V10 MỚI NHẤT CẬP NHẬT 2/6/2019.

- MOD MAP GỐC ĐƯỢC GIẢM DUNG LƯỢNG CÒN 1.7MB.

- MAP CHỈ HOẠT ĐỘNG Ở ĐỒ HỌA THẤP VÀ ĐỒ HỌA TRUNG BÌNH.

- XÓA HÌNH ẢNH VIDEO ĐĂNG NHẬP.

- XÓA NỀN SẢNH CHỜ.

- XÓA NỀN TƯỚNG.

- PIC TƯỚNG NHANH.

- VÀO TRẬN NHANH.

- GIÚP COMBAT MƯỢT TỶ LỆ FPS GIẬT LAG KHUNG HÌNH ỔN ĐỊNH KHÔNG GÂY GIẬT LAG.

- 2 SỰ LỰA CHỌN GIỮA FIX LAG KÈM MOD MAP, VÀ CHỈ RIÊNG MOD MAP.

- KHÔNG LỖI BẮT CẬP NHẬT PHIÊN BẢN MỚI.

Link tải:


- FILE FIX LAG LIÊN QUÂN 1.29.1.2 V5 KÈM MOD MAP: https://link5s.co/GVaIkD1m

- FILE CHỈ RIÊNG MOD MAP: https://link5s.co/wMvJ


Hướng dẫn cài đặt:

- NHƯ VIDEO.
Previous Post
Next Post

post written by:

0 nhận xét: