Saturday, June 22, 2019

FIX LAG LIÊN QUÂN CHIẾN TRƯỜNG 10V10 V22 - MOD MAP GẠCH ĐẤT, MAP NHẸ, TỐI ƯU HÓA COMBAThông tin: FIX LAG LIÊN QUÂN CHIẾN TRƯỜNG 10V10 V22 - MOD MAP GẠCH ĐẤT, MAP NHẸ, TỐI ƯU HÓA COMBAT

Dung lượng: 28Mb

Chức năng:

- FIX LAG LIÊN QUÂN MOBILE 1.29.1.2 V22 - PHIÊN BẢN CHIẾN TRƯỜNG 10V10 MỚI NHẤT CẬP NHẬT 22/6/2019

- MOD MAP GẠCH ĐẤT CHỈ 5MB NHẸ HƠN MAP GỐC.

- MAP CHỈ CÓ TRONG ĐỒ HỌA THẤP VÀ TRUNG BÌNH.

- XÓA HÌNH ẢNH VIDEO ĐĂNG NHẬP.

- XÓA NỀN SẢNH CHỜ.

- XÓA NỀN TƯỚNG.

- XÓA NỀN ĐẤU HẠNG.

- XÓA ÂM THANH SẢNH CHỜ.

- PIC TƯỚNG NHANH.

- VÀO TRẬN NHANH.

- GIÚP COMBAT MƯỢT TỶ LỆ FPS GIẬT LAG KHUNG HÌNH ỔN ĐỊNH KHÔNG GÂY GIẬT LAG.

- 2 SỰ LỰA CHỌN GIỮA FIX LAG KÈM MOD MAP, VÀ CHỈ RIÊNG MOD MAP.

- KHÔNG LỖI BẮT CẬP NHẬT PHIÊN BẢN MỚI.

Link:


- FILE FIX LAG LIÊN QUÂN 1.29.1.2 V2 KÈM MOD MAP: https://loptelink.pro/d5TOKh

- FILE CHỈ RIÊNG MOD MAP: https://loptelink.pro/HyLSe
FIX LAG LIÊN QUÂN MOBILE PHIÊN BẢN CHIẾN TRƯỜNG 10V10 V22


 


Hướng dẫn cài đặt:

- NHƯ VIDEO.
Previous Post
Next Post

post written by:

0 nhận xét: