Saturday, June 1, 2019

FIX LAG LIÊN QUÂN MOBILE PHIÊN BẢN CHIẾN TRƯỜNG 10V10 - MAP THỦY CUNG TĂNG ĐỘ SÁNG TỐI ƯU COMBATThông tin: FIX LAG LIÊN QUÂN MOBILE PHIÊN BẢN CHIẾN TRƯỜNG 10V10 - MAP THỦY CUNG TĂNG ĐỘ SÁNG TỐI ƯU COMBAT

Dung lượng: 30Mb

Chức năng:

- FIX LAG LIÊN QUÂN MOBILE 1.29.1.2 V3 - PHIÊN BẢN CHIẾN TRƯỜNG 10V10 MỚI NHẤT CẬP NHẬT 1/6/2019.

- MOD MAP THỦY CUNG CHỈ 7MB.

- TĂNG ĐỘ SÁNG CHO MAP.

- MAP CHỈ HOẠT ĐỘNG Ở ĐỒ HỌA THẤP VÀ ĐỒ HỌA TRUNG BÌNH.

- XÓA HÌNH ẢNH VIDEO ĐĂNG NHẬP.

- XÓA NỀN SẢNH CHỜ.

- XÓA NỀN TƯỚNG.

- PIC TƯỚNG NHANH.

- VÀO TRẬN NHANH.

- GIÚP COMBAT MƯỢT TỶ LỆ FPS GIẬT LAG KHUNG HÌNH ỔN ĐỊNH KHÔNG GÂY GIẬT LAG.

- 2 SỰ LỰA CHỌN GIỮA FIX LAG KÈM MOD MAP, VÀ CHỈ RIÊNG MOD MAP.

Link tải:


- FILE FIX LAG LIÊN QUÂN 1.29.1.2 V3 KÈM MOD MAP: https://link5s.co/stOT

- FILE CHỈ RIÊNG MOD MAP: https://link5s.co/GoBQ
FIX LAG LIÊN QUÂN MOBILE PHIÊN BẢN CHIẾN TRƯỜNG 10V10 V3


 


Hướng dẫn cài đặt:

- NHƯ VIDEO.


Previous Post
Next Post

post written by:

0 nhận xét: