Thursday, June 13, 2019

HƯỚNG DẪN FIX LAG LIÊN QUÂN MOBILE 1.29.1.2 - MAP XI MĂNG 10V10 VÀ MAP XI MĂNG 5V5 SIÊU GIẢM LAGThông tin: HƯỚNG DẪN FIX LAG LIÊN QUÂN MOBILE 1.29.1.2 - MAP XI MĂNG 10V10 VÀ MAP XI MĂNG 5V5 SIÊU GIẢM LAG

Dung lượng: 28Mb

Chức năng:

- FIX LAG LIÊN QUÂN MOBILE 1.29.1.2 V13 - PHIÊN BẢN CHIẾN TRƯỜNG 10V10 MỚI NHẤT CẬP NHẬT 13/6/2019

- MOD MAP XI MĂNG 10V10 VÀ MAP XI MĂNG 5V5 NHẸ HƠN MAP GỐC.

- MAP CHỈ CÓ TRONG ĐỒ HỌA THẤP VÀ TRUNG BÌNH.

- XÓA HÌNH ẢNH VIDEO ĐĂNG NHẬP.

- XÓA NỀN SẢNH CHỜ.

- XÓA NỀN TƯỚNG.

- XÓA NỀN ĐẤU HẠNG.

- XÓA ÂM THANH SẢNH CHỜ.

- PIC TƯỚNG NHANH.

- VÀO TRẬN NHANH.

- GIÚP COMBAT MƯỢT TỶ LỆ FPS GIẬT LAG KHUNG HÌNH ỔN ĐỊNH KHÔNG GÂY GIẬT LAG.

- 2 SỰ LỰA CHỌN GIỮA FIX LAG KÈM MOD MAP, VÀ CHỈ RIÊNG MOD MAP.

- KHÔNG LỖI BẮT CẬP NHẬT PHIÊN BẢN MỚI.

Link:


- FILE FIX LAG LIÊN QUÂN 1.29.1.2 V13 KÈM MOD MAP: https://loptelink.pro/BKs2go

- FILE CHỈ RIÊNG MOD MAP: https://loptelink.pro/AFtE

Hướng dẫn cài đặt:

- NHƯ VIDEO.


Previous Post
Next Post

post written by:

0 nhận xét: