Thursday, June 6, 2019

MOD APK FREE FIRE 1.34.1 V27 - HIGH AIM ASSIST+, HIGH SCOPE+, HIGH DAMAGE+, LESS RECOIL+, ARMOUR+Thông tin: MOD APK FREE FIRE 1.34.1 V27 - HIGH AIM ASSIST+, HIGH SCOPE+, HIGH DAMAGE+, LESS RECOIL+, ARMOUR+

Dung lượng:  65.MB

Chức năng:

- UPDATE 2 APK  FIRE OB15 1.34.1 MOD V27.

+ VIP  MOD APK FREE FIRE OB15 1.34.1 MOD V27 UNLOCK DEVICE - CẢ MOD VÀ MỞ KHÓA THIẾT BỊ  BỊ KHÓA

+ VIP MOD APK FREE FIRE OB15 1.34.1 MOD V27 NO UNLOCK DEVECE - CHỈ MOD KHÔNG MỞ KHÓA THIẾT BỊ

- XÓA SƯƠNG MÙ - NO FOG

- XÓA CỎ - NO GRASS

- NGƯỜI ĐỎ - RED BODY 98% PLAYER

- TĂNG DÍ TÂM,  GHIM TÂM - HIGH AIM ASSISTANT ++

- TĂNG DÍ TÂM VÀO ĐẦU KHI DÙNG ỐNG NGẮM  - AIM SCOPE TO HEAD

- GIẢM GIẬT - LESS RECOIL 95%

- TĂNG SÁT THƯƠNG SÚNG  - HIGH DAMAGE

+ AR/SHOTGUN 50%

+ SMG 45%

- ỔN ĐỊNH TÂM - STABLE, IMPROVED AIM 

- CẢI TIẾN KHÓA TÂM - AIMLOCK (1X/2X/4X)


- TẦM BẮN XA - HIGH SCOPE 350M 

- TĂNG GIÁP CƠ BẢN - HIGH ARMOUR 60%

- TĂNG TỶ LỆ HEADSHOT - HEADSHOT 80%

- TĂNG CHÍ MẠNG - CRITICAL DAMAGE BODY

- HẠN CHẾ TỶ LỆ TRƯỢT -  NO BULLET MISS 80% 

- CHẠY NHANH 2X - FAST RUN 2X

- BẮN NHANH SÚNG SMG 2X  -  FAST FIRE SMG 2X

- BẮN NHANH SÚNG AR 1.5X - FAST FIRE AR 1.5X

- THAY ĐẠN NHANH - FAST RELOAD 1.5X

- TĂNG ĐIỂM RANK - UP SCPORE RANK 100%

- NGÃ CAO MẤT ÍT MÁU - LESS FALL DAMAGE

- TĂNG SÁT THƯƠNG XE - HIGDAMAGE CAR

- GIẢM CỎ - LESS GRASS

- NHẢY CAO - HIGH JUMP 1.5X

- TĂNG DUNG LƯỢNG BALO - BAG UP ++

- GIẢM SÁT THƯƠNG BO - LOW DANGER

- SỬ DỤNG TẤT CẢ MỌI CHẾ ĐỘ - WORK IN RANK/CLASSIC

- KHÔNG KHÓA NICK - ANTINBAND


Link tải game:- APK FREE FIRE OB15 1.34.1 MOD V27 (65.29MB)https://link5s.co/zonDQ

- APK FREE FIRE OB15 1.34.1 MOD V27 UNLOCK IMEI (65.6MB): https://link5s.co/8ZNZjC

- DATA RED BODY: https://link5s.co/9shjOM9t

- OBB FREE FIRE OB15 1.34.1: https://link5s.co/at74IB

Hướng dẫn cài đặt:

- CÀI ĐẶT APK:

+ Gỡ bản FF đang dùng trên máy

+ Tải Apk về và cài đặt.

+ Tải Obb về giải nén bên trong có thư mục "com.dts.freefireth". Coppy thư mục đó và để vào đường dẫn "Bộ nhớ máy/Android/obb/"

+ Vào game.

- CÀI ĐẶT DATA:

+ Vào game và tải data trang phục mở rộng.

+ Tải Data về và giải nén bên trong có thư mục "com.dts.freefireth". Coppy thư mục đó và để vào đường dẫn "Bộ nhớ máy/Android/data" Và ấn cài đè.

Previous Post
Next Post

post written by:

0 nhận xét: