Sunday, June 23, 2019

TỔNG HỢP FIX LAG FIREE FIRE OB15 MỚI NHẤT VÀ MOD MÀU NGƯỜI: XANH, ĐỎ TRẮNG, VÀNG, BẢY MÀUThông tin: TỔNG HỢP FIX LAG FIREE FIRE OB15 MỚI NHẤT VÀ MOD MÀU NGƯỜI: XANH, ĐỎ TRẮNG, VÀNG, BẢY MÀU

Dung lượng: 31MB

Chức năng:

- CẬP NHẬT PHIÊN BẢN FIX LAG FREE FIRE OB15 1.35.0 MỚI NHẤT CẬP NHẬT 23/6/2019.

- FILE FLFF 1.35.0 TRUNG BÌNH: XÓA ẢNH, XÓA NỀN SẢNH, GIẢM THẺ VÔ CỰC, GIẢM NHẸ DATA GAME, ĐÁ TRẮNG...

- FILE FLFF 1.35.0 YẾU: XÓA TẤT CẢ CÁC CHỨC NĂNG SẢNH CHỜ TRỪ PHẦN SỰ KIỆN, NHÂN VẬT MẶC ĐỊNH, QUẦN ÁO MẶC ĐỊNH, XÓA GIÁP MŨ BALO TRONG TRẬN...

- FILE FLFF 1.35.0 CỰC YẾU: XÓA TẤT CẢ CÁC CHỨC NĂNG SẢNH CHỜ, NHÂN VẬT MẶC ĐỊNH, QUẦN ÁO MẶC ĐỊNH, XÓA GIÁP MŨ BALO TRONG TRẬN...

- FILE DATA NGƯỜI VÀNG: TOÀN BỘ TRANG PHỤC MỞ RỘNG MÀU VÀNG.

- FILE DATA NGƯỜI ĐỎ: TOÀN BỘ TRANG PHỤC MỞ RỘNG MÀU ĐỎG.

- FILE DATA NGƯỜI TRẮNG: TOÀN BỘ TRANG PHỤC MỞ RỘNG MÀU TRẮNG.

- FILE DATA NGƯỜI XANH: TOÀN BỘ TRANG PHỤC MỞ RỘNG MÀU XANH.

- FILE DATA NGƯỜI BẢY MÀU: TOÀN BỘ TRANG PHỤC MỞ RỘNG BẢY MÀU.

- CHỈ CẦN CÀI APK KHÔNG CẦN CÀI FIX LAG.

- CHỈ LÀ FIX LAG NÊN AE KHÔNG LO KHÓA NICK NHA.

Link:


- FILE FLFF 1.35.0 TRUNG BÌNH: https://loptelink.pro/DRG3c9

- FILE FLFF 1.35.0 YẾU: https://link5s.co/c5YxE

- FILE FLFF 1.35.0 CỰC YẾU: https://loptelink.pro/9BvaVE

- FILE DATA NGƯỜI VÀNG: https://link5s.co/ni41jhn

- FILE DATA NGƯỜI ĐỎ: https://loptelink.pro/xqKu

- FILE DATA NGƯỜI TRẮNG: https://link5s.co/bZh3Nfo

- FILE DATA NGƯỜI XANH: https://loptelink.pro/ZqSdb

- FILE DATA NGƯỜI BẢY MÀU: https://link5s.co/FvH227

Hướng dẫn cài đặt:

- Như cuối video.


Previous Post
Next Post

post written by:

0 nhận xét: