Tuesday, June 4, 2019

UPDATE APK FREE FIRE 1.34.0 LITE V13 VÀ FILE FIX LAG NGƯỜI VÀNG - GIẢM ĐỒ HỌA, MAP DỊU MẮT, DỄ NHÌN ĐỊCH.Thông tin:  UPDATE APK FREE FIRE 1.34.0 LITE V13 VÀ FILE FIX LAG NGƯỜI VÀNG - GIẢM ĐỒ HỌA, MAP DỊU MẮT, DỄ NHÌN ĐỊCH.

Dung lượng: 66MB

Chức năng:

- CẬP NHẬT PHIÊN BẢN FIX LAG FREE FIRE OB15 1.34.0 MỚI NHẤT CẬP NHẬT 2/6/2019.

- APK FREE FIRE 1.34.0 LITE V13: GIẢM NHẸ SẢNH CHỜ, GIẢM NHẸ ĐẢO CHỜ, GIẢM NHẸ TRẬN ĐẤU VỚI NHIỀU CHỨC NĂNG THÚ VỊ, MÀU MAP DỊU MẮT KHÔNG CHÓI, TÍCH HỢP SẴN FPS CAO, BẬT FULL CẤU HÌNH KHÔNG GIẬT LAG.

- FILE FIX LAG + NGƯỜI MÀU VÀNG: 95% NHÂN VẬT MÀU VÀNG VÀ XÓA HÌNH ẢNH QUẢNG CÁO, XÓA NỀN, ẢNH...

- CHỈ LÀ FIX LAG NÊN AE KHÔNG LO KHÓA NICK NHA.

Link tải:- APK FREE FIRE 1.34.0 LITE V13: https://link5s.co/hQnJxpn

- APK FREE FIRE 1.34.0 LITE V13 BẢN MỞ KHÓA IMEI: https://link5s.co/1ipxZ

- FILE FIX LAG + NGƯỜI VÀNG:  https://link5s.co/0Nrq9f


Hướng dẫn cài đặt:

- Như đầu video.


Previous Post
Next Post

post written by:

0 nhận xét: