Wednesday, July 3, 2019

FIX LAG LIÊN QUÂN CHIẾN TRƯỜNG 10V10 V33 - MOD MAP DUNG NHAM XANH VỪA ĐẸP VỪA NHẸ, GIẢM LAG MƯỢT


Thông tin: FIX LAG LIÊN QUÂN CHIẾN TRƯỜNG 10V10 V33 - MOD MAP DUNG NHAM XANH VỪA ĐẸP VỪA NHẸ, GIẢM LAG MƯỢT

Dung lượng: 30Mb

Chức năng:

- FIX LAG LIÊN QUÂN MOBILE 1.29.1.2 V33 - PHIÊN BẢN CHIẾN TRƯỜNG 10V10 MỚI NHẤT CẬP NHẬT 3/7/2019

- MOD MAP DUNG NHAM XANH 8MB NHẸ HƠN MAP GỐC.

- MAP CHỈ CÓ TRONG ĐỒ HỌA THẤP VÀ TRUNG BÌNH.

- XÓA HÌNH ẢNH VIDEO ĐĂNG NHẬP.

- XÓA NỀN SẢNH CHỜ.

- XÓA NỀN TƯỚNG.

- XÓA NỀN ĐẤU HẠNG.

- XÓA ÂM THANH SẢNH CHỜ.

- PIC TƯỚNG NHANH.

- VÀO TRẬN NHANH.

- GIÚP COMBAT MƯỢT TỶ LỆ FPS GIẬT LAG KHUNG HÌNH ỔN ĐỊNH KHÔNG GÂY GIẬT LAG.

- 2 SỰ LỰA CHỌN GIỮA FIX LAG KÈM MOD MAP, VÀ CHỈ RIÊNG MOD MAP.

- KHÔNG LỖI BẮT CẬP NHẬT PHIÊN BẢN MỚI.


Link:


- FILE FIX LAG LIÊN QUÂN 1.29.1.2 V33 KÈM MOD MAP: https://link5s.co/F4DLDXF

- FILE CHỈ RIÊNG MOD MAP: https://link5s.co/ZWRXFIX LAG LIÊN QUÂN MOBILE PHIÊN BẢN CHIẾN TRƯỜNG 10V10 V33


 


Hướng dẫn cài đặt:

- NHƯ VIDEO.
Previous Post
Next Post

post written by:

0 nhận xét: